VAŠE KONAČNO SOFTVERSKO REŠENJE

Subotica, Đure Đakovića 2/IV/12
Tel/Fax: +381 (0) 24 557 613

››› Lokacija

DOS / CLIPPER APLIKACIJE

InterSoft je od 1992 godine veoma intenzivno razvijao aplikacije u programskom jeziku Clipper 5.01. Naše prve aplikacije su bile izgrađene za potrebe trgovinskih organizacija, gde smo pored programa koje pokrivaju maloprodajno i veleprodajno poslovanje pokrivali i ostale poslovne procese kao što su knjigovodstvo sa automatskim kontiranjem, obračun zarada, robno i materijalno knjigovodstvo, osnovna sredstva, sitan inventar, nabavka, prodaja, i sl. Kasnije smo razvili i aplikacije za preduzeća iz drugih branši i proširili svoj asortiman ponude. Ove aplikacije su doživele svoju verifikaciju u praksi i kod mnogih velikih organizacija kao što su "Podrum Palić", "Solid" ili "Bratstvo" iz Subotice.

 

Danas naše Clipper aplikacije koriste:
- "Elitte Palić" doo Subotica,
- "Bratstvo" ad Subotica,
- "EU Jote Trade" doo Subotica,
- "Ikom" doo Subotica,
- "Mogyi Trgovina" doo Subotica,
- "8. Mart" ad Subotica,
- "Poljoprivredna škola" Bačka Topola,
- "Sakala" doo Bajmok,
- "Univerzal" TAD Kanjiža, i
- "Vetprom - Subotica" ad Subotica.

Na našoj referentnoj listi možete videti vrste aplikacija koje funkcionišu u svakoj od ovih organizacija. Uglavnom sve proizvode koji postoje u ponudi Standardnih aplikacija u Oracle okruženju, InterSoft je već razvio i implementirao i u Clipper okruženju.

 

Činjenica da su naši korisnici zadovoljni postojećim programskim rešenjima, potrvrđuje da su aplikacije veoma funkcionalne i korisnički orijentisane. I danas su ove naše DOS aplikacije (koje pokrećemo pod operativnim sistemom Windows XP), dosta tražene. Kupci često koriste analogiju sa automobilskom industrijom i to objašnjavaju sledećim rečima:

 

"Nama nije potreban automobil marke 'Mercedes'. Nama treba automobil niže klase, dakle i niže cene, ali takav da nas sigurno prevozi od mesta A do mesta B" .