VAŠE KONAČNO SOFTVERSKO REŠENJE

Subotica, Đure Đakovića 2/IV/12
Tel/Fax: +381 (0) 24 557 613

››› Lokacija

Kontakt

Osnovni podaci i kontakt osobe

 

"InterSoft" DOO Subotica
Ul. Đure Đakovića 2 / IV / 12
24000 Subotica
Tel/Fax: +381 (0) 24 557 613
Šifra delatnosti: 6201
Matični broj: 08804974
PIB: 103206422
Tekući račun: 105-2219762-84
E-mail: office@intersoftsubotica.co.rs

 

Prof. Dr Jovica Đurković
Goran Golić, mr inf. nauka, projektant informacionih sistema
Svetozar Milović, mr inf. nauka, projektant informacionih sistema

 

Ozren Đurković, master ek./ inf.

 

Milijana Milović, dipl. ec.

 

Tomislav Gagić, programer
Krešimir Ujvari, el. ing.
Janoš Tišić, programer tehničar
Boban Zdravković, dipl. el. ing.
Zoran Marković, građ. ing.
Dragan Čizmarević, dipl. inf.

 

Imre Zombori, dipl. inf.
Radivoj Koledin, dipl. inf.
Siniša Ivković, dipl. inf.