VAŠE KONAČNO SOFTVERSKO REŠENJE

Subotica, Đure Đakovića 2/IV/12
Tel/Fax: +381 (0) 24 557 613

››› Lokacija

Lokacija

Locirani smo na označenom mestu logoa InterSoft-a

 

Ul. Đure Đakovića 2 (zgrada DDOR-a), Subotica