VAŠE KONAČNO SOFTVERSKO REŠENJE

Subotica, Đure Đakovića 2/IV/12
Tel/Fax: +381 (0) 24 557 613

››› Lokacija

"InterSoft" d.o.o. Subotica

Analiza, projektovanje, izgradnja, implementacija i održavanje integralnih informacionih sistema

 

InterSoft doo je započeo svoju delatnost 1992. godine.

 

InterSoft se bavi projektovanjem, izgradnjom, implementacijom, održavanjem i postrazvojem integralnih informacionih sistema u svim domenima poslovanja. Raspolažemo zapaženim i značajnim iskustvom u razvoju integralnih informacionih sistema.

 

Sedište InterSoft-a je u poslovnoj zgradi Ekonomskog fakulteta u Subotici što obezbeđuje svakodnevnu komunikaciju i poslovnu saradnju sa brojnim stručnjacima ove naučno-obrazovne institucije.

 

InterSoft je Oracle Partner i licencirani korisnik najsavremenijih Oracle alata za razvoj aplikacija (Oracle Developer Suit).

 

InterSoft poseduje iskustvo u realizaciji sledećih koncepata:

  • Izgradnja integralnih informacionih sistema u ERP pristupu,
  • Klijent /server koncepti,
  • Koncept troslojne i višeslojne arhitekture,
  • Workflow koncepti,
  • Internet koncepti,
  • E -biznis.

 

Softverska okruženja i informacione tehnologije u kojima razvijamo integralne informacione sisteme su:

  • Operativni sistemi: Windows, Linux, Unix
  • Sistemi za upravljanje bazom podataka: Oracle
  • Razvojni alati: Oracle, Java, Visual FoxPro, Visual Basic, PHP.