VAŠE KONAČNO SOFTVERSKO REŠENJE

Subotica, Đure Đakovića 2/IV/12
Tel/Fax: +381 (0) 24 557 613

››› Lokacija

Podrška korisnicima

Saveti, odgovori, uputi

 

 

 

Prečice u Oracle 6i

Ikone i tasteri

Za pregled funkcijskih tastera i navigacionih ikona u okruženju Oracle 6i, kliknite na opciju Funkcijski tasteri .

Prečice u Oracle 11i

Ikone i tasteri

Kratak opis navigacionih ikona, toolbar ikona i precica u Oracle 11i, možete da preuzmete sa adrese Prečice za Oracle 11i .

Uputstva

Kako "skinuti" uputstva za rad?

Uputstva za većinu standardnih aplikacija možete da preuzmete na strani Programska rešenja. Usled dinamičnog razvoja InterSoft poslovnog softvera, uputstva mogu biti i neusklađena sa najnovijim verzijama softvera.

Licenciranje Oracle-a

Kratak pregled koraka

Sa hronološkim pregledom i kraćim opisom koraka u postupku kupovine odnosno licenciranja Oracle proizvoda, možete se detaljnije upoznati tako što ćete kliknuti na sledeći link: Licenciranje.