VAŠE KONAČNO SOFTVERSKO REŠENJE

Subotica, Đure Đakovića 2/IV/12
Tel/Fax: +381 (0) 24 557 613

››› Lokacija

Zaposlenje i saradnja

Mogućnost dobre zarade

 

InterSoft je firma u ekspanziji, sa konstantnom tendencijom rasta i razvoja. Upravo iz razloga kontinuiranog širenja poslovanja i velike potražnje za našim proizvodima, imamo i stalnu potrebu za novim, kvalitetnim saradnicima.

Ovaj stalni, otvoreni konkurs važi za poslove:

          - Programera. Primarni zadaci su prilagođavanje i implementacija                 InterSoft poslovnog softvera, obuka zaposlenih i održavanje                 programa.

         - Prodavca. Primarni zadaci su animiranje novih kupaca, plasman                 InterSoft poslovnog softvera kao i praćenje zadovoljstva                 komitenata.

Pored naše investicije u Vaše znanje i osposobljavanja za ovu vrstu posla (pri čemu je svakako veće informatičarsko predznanje i iskustvo prednost za dobijanje posla), nudimo Vam mogućnost dobre zarade po sledećim jednostavnim principima:

           1. Za doprinos ugovaranju posla sa novim kupcem, InterSoft                  prodavac    dobija    dogovoreni,    vrlo   stimulativni    procenat   od
                 ostvarene ugovorene cene.

           2. Nakon isteka garantnog roka (trenutno 6 meseci), InterSoft                  prodavac ostvaruje mesečni prihod izražen u % od cene                  mesečnog  održavanja, sve dok komitent koristi InterSoft poslovni                  softver i uredno izmiruje svoje obaveze.

            3. Za prilagođavanje i uvođenje InterSoft poslovnog softvera kod                  novog kupca, kao i obuku zaposlenih i održavanje u garantnom                  roku,  InterSoft programer  dobija  dogovoreni,    vrlo  stimulativni                  procenat od ostvarene ugovorene cene.

           4. Nakon isteka garantnog roka (trenutno 6 meseci), InterSoft                  programer ostvaruje mesečni prihod izražen u % od cene                  mesečnog održavanja pripadajućih informacionih podsistema,                  sve dok održava te podsisteme i dok komitent koristi InterSoft                  poslovni softver, te uredno izmiruje svoje finansijske obaveze.

            5. Ukoliko je saradnik InterSofta i prodavac i programer, procenti za                  prethodne tačke se kumuliraju, te na taj način saradnik                  koji je samostalno ugovorio novi posao i preuzeo na sebe i                  njegovu implementaciju i održavanje, može sudelovati sa vrlo                  visokim procentualnim učešćem u  zaradi InterSoft-a.

Podrazumeva se bruto učešće saradnika u neto prihodu InterSoft-a.

Nije neophodno da živite u Subotici ili okolini da bi ste postali saradnik interSoft-a. Naprotiv, pozivamo Vas da budete programer i/ili prodavac InterSoft poslovnog softvera u Vašem mestu i okolini.

Ukoliko, na osnovu gore iznetog, želite da postanete saradnik InterSoft-a, pošaljite nam Vaš CV. Mi ćemo ga razmotriti i javiti Vam se.

 

>> Početak strane