VAŠE KONAČNO SOFTVERSKO REŠENJE

Subotica, Đure Đakovića 2/IV/12
Tel/Fax: +381 (0) 24 557 613

››› Lokacija

VIMEL - Veleprodaja i Maloprodaja i ELektronsko poslovanje

Aplikacija za trgovinsko poslovanje

 

"VIMEL" je softverska aplikacija za podršku trgovinskom poslovanju. Naziv je nastao od početnih slova reči Veleprodaja I Maloprodaja i ELektronska trgovina, što je bila početna zamisao opsega rada programa. Program nije namenjen velikim trgovinskim organizacijama, već prvenstveno malim, eventualno srednjim trgovinskim organizacijama. Deviza programa je Maksimalan kvalitet - minimalna cena!

 

 • Ne postoje startna finansijska ulaganja:

  • U hardver,
  • U licenciranje baze podataka,
  • U sistemski softver (neki poseban operativni sistem i sl.),
  • U osnovnu cenu aplikacije (prilagođavanje, instaliranje, obuka i sl.).
 • Moguć je probni rad od mesec dana (trial version).
 • Ne postoji period uvođenja i prilagođavanja aplikacije:

  • Može se odmah krenuti sa radom jer je aplikacija već instalirana,
  • Obuka je nepotrebna jer postoje video prezentacija, dostupno detaljno korisničko uputstvo kao i pomoć u samom programu.
 • Jedini preduslov za korišćenje aplikacije je postojanje Internet konekcije. Prodaja u maloprodajnom objektu ne zavisi od interneta i može da radi nezavisno.

 

 • U paketu se dobija i aplikacija za mobilni telefon.

  • Program za mobilne telefone omogućava vlasnicima i menadžerima praćenje poslovanja sa bilo koje lokacije na kojoj se nalaze i u bilo koje vreme. Ovlašcena lica korisnika mogu on-line pregledati ključne izveštaje (mnogi su grafički) na svom mobilnom telefonu, u sklopu redovne mesečne cene iznajmljivanja.

 • Na Vašem mobilnom telefonu možete videti sledeće izveštaje:

  • Promet (po danima, nedeljni, po mesecima, po kupcima, po kasirima),
  • Artikli koji donose najveći prihod (u tekućem mesecu ili godini),
  • Najprodavaniji artikli kolicinski,
  • Obaveze (na današnji dan, u narednih 7 dana),
  • Potraživanja (na današnji dan, u narednih 7 dana),
  • Minimalne zalihe.

 

 • Kreiraju se mnogobrojni dokumenti, kao na primer:

  • Početno stanje u veleprodaji i maloprodaji,
  • Kalkulacija u veleprodaji i maloprodaji,
  • Predračun u veleprodaji i maloprodaji,
  • Avansni račun u veleprodaji,
  • Račun u veleprodaji i maloprodaji,
  • Interni račun (iz veleprodaje u maloprodaju),
  • Interna dostavnica – izlaz/ulaz,
  • Nivelacija u veleprodaji i maloprodaji,
  • Višak/Manjak u veleprodaji i maloprodaji,
  • Interna kalkulacija (iz veleprodaje),
  • Maloprodajna dostavnica – izlaz/ulaz,
  • Komision - početno stanje, prijemni list, račun, odjava, razduženje, novi cenovnik.

 • Neki od izveštaja su sledeći:

  • Robne kartice,
  • Lager lista na dan (komisiona roba, sopstvena roba),
  • Kontrola poreza (od datuma - do datuma),
  • KEP knjiga - maloprodaja (za godinu),
  • KEP knjiga - komision (za godinu),
  • Mesečni promet - grafikon i tabela (od meseca/godine - do meseca/godine),
  • Popisna lista (komisiona roba, sopstvena roba),
  • Ulaz/Izlaz/Saldo – (za godinu) sopstvena roba, komision, usluge...

 • Interaktivni izveštaji omogućavaju krajnjim korisnicima da prilagode izveštaje. Korisnici mogu izmeniti izgled izveštaja izborom kolona, primenom filtera, naglašavanjem i sortiranjem. Korisnici takođe mogu definisati prelome, agregacije, grafikone, grupisanja, i dodati svoja sopstvena izračunavanja, kao i sačuvati prilagođeni izveštaj za buduću upotrebu.

 • Podržavamo sledeće vrste fiskalnih štampača:

  • HCP (više modela),
  • Galeb FP-550,
  • Galeb GP-550,
  • Galeb GP-100,
  • Galeb GP-350,
  • In Raster FP-600,
  • In Raster FP-550+,
  • Geneko FP-200,
  • Shollex TM-260F.

   

 • VIMEL“ - APLIKACIJA „INTERSOFT“-A ZA SOFTVERSKU PODRŠKU VAŠEM LOYALTY KLUBU


 •  

  • Ukoliko ste zainteresovani za VIMEL, ispoštujte sledeće korake:

   1. Popunite Vaše podatke u obrascu Prijava za rad (na ovoj stranici opcija „Prijava za rad“) ili nazovite InterSoft.
   2. Dobićete uputstvo za prijavu na sistem kao i lozinku za korišćenje aplikacije,
   3. Korisničko uputstvo preuzmite sa ove stranice web sajta (opcija „Preuzimanje (download) uputstva za rad u VIMEL-u“). Za bolje upoznavanje sa aplikacijom koristite video prezentaciju programa i Pomoć/Help iz same aplikacije.
   4. Nakon mesec dana probnog rada, ukoliko želite da nastavite da koristite program, potpišite i overite sve stranice tipskog ugovora koji će Vam biti dostavljen, i pošaljite na adresu InterSoft-a.
   5. Nakon obostrane overe ugovora, postajete zvanični korisnik VIMEL-a.


    

  • U ponudi je i aplikacija elektronske trgovine / web shop-a.